IPPON Personeelsdiensten
Hét bemiddelingskantoor voor scholen in het basisonderwijs

 

ippon personeelsdiensten

 

Inval Personeel Primair Onderwijs Nederland

Een 'IPPON' is ook een worp binnen de judosport om in één slag een punt te maken. Vanuit die achtergrond hanteert IPPON de slogan: 'In één klap de beste!'. Daarmee doelen wij op de juiste persoon op de juiste plek.

Wij zoeken snel een goede invalkrachten voor het basisonderwijs, die past binnen het schoolprofiel dat we samen met de school hebben vastgesteld. Om tot een goede bemiddeling te komen, kennen wij de school en de invaller. Hierbij houden wij nadrukkelijk rekening met de identiteit van de school en de leerkracht.