Diensten

Bemiddeling

IPPON biedt u een flexibel personeelsbestand, in een wisselende arbeidsmarkt. Het is voor scholen in tijden van krimp lastig om leerkrachten aan de school te binden, terwijl u weet dat over enkele jaren weer vacatures zullen ontstaan. IPPON bemiddelt leerkrachten die aansluiten op het persoonlijk profiel van de school. Goede leerkrachten blijven betrokken bij uw school, zonder dat u risico loopt op werkgeversverplichtingen.

 

Vakbekwame leerkrachten die voorbereid zijn op hun vervangingstaak.

U bespaart tijd en geld, omdat u niet hoeft te zoeken naar een vervanger en omdat wij de administratie van de vervanging afhandelen. IPPON zoekt en bemiddelt. Wij zijn ingericht om voor u de beste invaller te vinden. Vanaf 07.00 uur begint onze werkdag én die van onze invallers. Een betrouwbare vervanging, juist in de vroege morgen of als vervangen moeilijk wordt, is wat wij nastreven. Om dit te bereiken willen wij graag met u bouwen aan partnerschap. Wij denken graag mee over vervangingsmogelijkheden die het beste zijn voor uw school. 

 

Bemiddeling van specialisten zoals IB-ers, master gecertificeerden en vakleraren lichamelijke oefening.  

Ons netwerk bestaat uit specialisten die bereid zijn hun kennis te delen met u en uw team. Mocht er binnen uw school tijdelijk behoefte zijn aan een “nieuwe” competentie, dan bemiddelt IPPON een specialist daarin. U betaalt de bemiddeling, maar niet de dure kosten van detachering.

 

Wij begeleiden de door ons bemiddelde leerkrachten zodat zij vakbekwaam op uw school invallen. Leerkrachten krijgen van ons een invalhandboek van uw school, waarmee zij een start met het inwerken maken nog voordat ze op uw school binnen zijn.

Administratie

Administratieve dienstverlening

IPPON kan de administratie rondom vervanging van u overnemen, rekening houdend met het Vervangingsfonds. De invallers van IPPON komen tijdelijk in dienst van het bestuur of de school en werken daarom conform CAO-PO 2013. IPPON kan tevens voor u de benodigde informatie voor het personeelsdossier aanleveren, inclusief een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

 IPPON bezit van alle leerkrachten die via ons invallen de volgende documenten:

  • Geldige Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Geldige kopie ID bewijs;
  • Kopie van relevante onderwijsdiploma’s;
  • Loonheffingsformulier;
  • Recente salarisspecificatie;
  • Inlichtingenblad.

 

Keuze 1

De documenten worden verstuurd naar de school. De school heeft personeel aangesteld voor het doorsturen van de documenten aan het administratiekantoor.

 

Keuze 2

De documenten worden verstuurd naar het bestuur. Het bestuur heeft personeel aangesteld voor het verwerken van de documenten en het doorsturen van de documenten aan het administratiekantoor.

 

Keuze 3

De documenten worden door IPPON verstuurd naar het administratiekantoor, in opdracht van het bestuur. Het administratiekantoor verwerkt de documenten voor de betaling.

 

IPPON bewaart de verlopen VOG’s. Het archief wordt opgebouwd bij het administratiekantoor. 

 

Ontwikkelingen

IPPON werkt aan het versoepelen en versnellen van het administratie proces tussen school- bestuur- IPPON en administratiekantoor. Daarin zijn de volgende pilots gestart:

Pilot met administratiekantoor Dyade:

  • IPPON voert nieuwe medewerker in bij HRSS/ Youforce
  • IPPON voert de mutatie in bij HRSS/ Youforce. Na akkoord van de directie zal de betaling in gang worden gezet.

Pilot met administratiekantoor Groenendijk:

  • IPPON levert aan het eind van de week een weekstaat aan bij de directie van de school. De directie geeft akkoord aan IPPON, bestuur en administratiekantoor. De betaling wordt in gang gezet.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd, dan komen wij graag langs voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Samen brengen wij zo zorgvuldig mogelijk uw praktijksituatie in kaart. Zodra een gedetailleerd beeld kan worden geschetst, kunnen wij u een oplossing bieden die volledig aansluit bij uw specifieke personeelsvraag. Uw situatie vertalen wij naar een Service Level Agreement. De werkelijke opstartfase kan korte tijd na overeenstemming daarvan al starten.