Missie en visie van IPPON personeelsdiensten

Onze visie

Mensgerichte dienstverlening om zo alle leerkrachten en scholen te verbinden, te ontzorgen en te inspireren om een verantwoord personeelsbeleid te garanderen ten behoeve van goed onderwijs.

Onze missie

IPPON is partner voor scholen, besturen en overkoepelende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs voor het voeren van een verantwoord personeelsbeleid. Dat betekent dat wij invallers op scholen inplannen als deze vervanging nodig heeft, bijvoorbeeld voor ziekte of zwangerschapsverlof. Tevens zorgt IPPON in samenwerking met de deelnemende besturen dat boventallig personeel met voorrang kan worden ingepland.

IPPON biedt aan leerkrachten en overig onderwijspersoneel mogelijkheden voor het opbouwen van eigen competenties en loopbaanmogelijkheden. Dit is in de vorm van het bemiddelen in werk voor de invaller en terugkoppeling over het functioneren na de invaldag.