Waarom mobiliteit?

Het Mobiliteitscentrum IPPON richt zich op mobiliteit van personeel in het basisonderwijs.

Verschuiving kan om meerdere redenen ontstaan:

  • Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
  • Tegemoetkomen aan ontwikkelingsperspectief van leerkrachten
  • Het oplossen van fricties in de personeelsbezetting
  • Bewerkstelligen evenwichtige personeelssamenstelling.

Meerdere besturen in de regio hebben besloten samen te werken voor mobiliteit. Hierdoor wordt de kans voor leerkrachten bij een bestuur groter om van arbeidsplaats te veranderen. 

Deze samenwerking wordt gecoördineerd door IPPON mobiliteitscentrum.

IPPON verzamelt de vraag en het aanbod en maakt daarin in samenspraak met de leerkracht en het bestuur een match.

Doeltreffende bemiddeling naar een andere werkomgeving.

Leerkrachten die geïnteresseerd zijn in mobiliteit kunnen zich vrijblijvend aanmelden bij IPPON.