Administratieve dienstverlening

IPPON kan de administratie rondom vervanging van u overnemen, rekening houdend met het Vervangingsfonds. De invallers van IPPON komen tijdelijk in dienst van het bestuur of de school en werken daarom conform CAO-PO 2013. IPPON kan tevens voor u de benodigde informatie voor het personeelsdossier aanleveren, inclusief een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

IPPON bezit van alle leerkrachten die via ons invallen de volgende documenten:

  • Geldige Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Geldige kopie ID bewijs;
  • Kopie van relevante onderwijsdiploma’s;
  • Loonheffingsformulier;
  • Recente salarisspecificatie;
  • Inlichtingenblad.

Keuze 1

De documenten worden verstuurd naar de school. De school heeft personeel aangesteld voor het doorsturen van de documenten aan het administratiekantoor.

Keuze 2

De documenten worden verstuurd naar het bestuur. Het bestuur heeft personeel aangesteld voor het verwerken van de documenten en het doorsturen van de documenten aan het administratiekantoor.

Keuze 3

De documenten worden, in opdracht van het bestuur, door IPPON verstuurd naar het administratiekantoor. Het administratiekantoor verwerkt de documenten voor de betaling.

Keuze 4

Administratiekantoor Dyade:

  • IPPON voert nieuwe medewerker in bij HRSS/ Youforce
  • IPPON voert de mutatie in bij HRSS/ Youforce. Na akkoord van de directie zal de betaling in gang worden gezet.

Administratiekantoor Groenendijk:

  • IPPON levert aan het eind van de week een weekstaat aan bij de directie van de school. De directie geeft akkoord aan IPPON, bestuur en administratiekantoor. De betaling wordt in gang gezet.