Start samenwerking

Bent u geïnteresseerd, dan komen wij graag langs voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Samen brengen wij zo zorgvuldig mogelijk uw praktijksituatie in kaart. Zodra een gedetailleerd beeld kan worden geschetst, kunnen wij u een oplossing bieden die volledig aansluit bij uw specifieke personeelsvraag. Uw situatie vertalen wij naar een Service Level Agreement. De werkelijke opstartfase kan korte tijd na overeenstemming daarvan al starten.