Salaris

Veel gestelde vragen

Hoeveel verdien ik?

Het administratiekantoor krijgt het door jou gewerkte uren/dagen door van de directeur. Aan de hand hiervan en aan de hand van jouw salarisspecificatie wordt je salaris berekend.

Hoe word ik ingeschaald?

Het salaris wat je ontvangt is afhankelijk van je inschaling. Dit doet het administratiekantoor/bestuur op basis van de salarisspecificatie die je ons hebt aangeleverd. IPPON staat buiten de inschaling en heeft hier geen inspraak in.

Als je beginnend leerkracht bent, en je geen relevante salarisspecificatie hebt van werk binnen het onderwijs, word je ingeschaald op de eerste schaal. Als je in een schooljaar 60 dagen of meer invalt, is het mogelijk het schooljaar daarop in een hogere schaal te komen.

Hoe verloopt de uitbetaling?

IPPON is een tussenpersoon tussen de leerkracht en het administratiekantoor. 

Wij zorgen ervoor dat op de dag van inval je dossier wordt verstuurd aan het juiste administratiekantoor. Uw salaris wordt maximaal 2 maanden na de invaldag overgemaakt. Mocht het salaris na die periode niet zijn overgemaakt op uw rekening, dan mag u contact opnemen met

Wanneer word ik uitbetaald?

De uitbetaling vind plaats rond de 25e  van de maand. Het is van meerdere factoren afhankelijk of alle gewerkte dagen in één keer worden uitbetaald of dat er slechts een deel wordt uitbetaald.

Hoe krijg ik een salarisspecificatie en jaaropgaaf?

De salarisspecificatie en jaaropgaaf worden afgegeven door het administratiekantoor.