Specialisten in het onderwijs

De invoering van de wet op Passend Onderwijs in 2014 heeft gezorgd voor een toename in expertisebehoefte bij scholen. Leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs werden doorverwezen blijven nu op het reguliere onderwijs waardoor in het reguliere onderwijs meer kennis en ervaring nodig is om de juiste begeleiding aan deze leerlingen te kunnen bieden.

Daarnaast zijn er leerkrachten die door hun ervaring of specifieke interesse een waardevolle expertise hebben opgebouwd. Ook deze expertise kan waardevol zijn om te delen met andere collega’s, scholen of besturen.

 

De talentenbank van IPPON is een uitvoerend matchingssysteem wat ingezet kan worden voor vraag en aanbod van expertise op het gebied van ondersteuning van leerlingen, of andere onderwijsgerelateerde functies, anders als leerkrachten. 

 

Doel

De talentenbank heeft als hoofddoel om vraag en aanbod op het gebied van onderwijsexpertise bij elkaar te brengen. Bij de matching van vraag en aanbod is het uitgangspunt ‘de juiste persoon op de juiste plek’. 

 

Klik op één van onderstaande knoppen als je je wilt aanmelden als specialist in onze Talentenbank, of als u een specialist zoekt. 

 

Direct een specialist zoeken                                                             Direct aanmelden als specialist